Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BUTLER тура  1
     DLR: N   VUL: None
  10 
  J92 
  J85 
  KJ9874 
 J8 1 AK9632
 K63 A104
 AQ10763 K2
 32 A5
  Q754 
  Q875 
  94 
  Q106 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 1 4 0 6 E 11 11 9 11 6
S 1 1 4 0 6 W 11 11 9 11 6
minimax = 3NT W, -460
BOARD: 1 DLR: N VUL: None dtm = -540 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Павлушко О.В.
Яковлева М..
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
  3NT E
5 +3 -490  2.0  -2.0 
Азарьева Е.Е.
Сербин А.Я.
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
  7 W
5 = -1440  -14.0  14.0 
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
  4 E
9 +1 -450  3.0  -3.0 
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
Рогов Д.Н.
Данилевский А.В.
  5 W
10 +1 -420  3.0  -3.0 
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Шигаев Д.А.
Харламов В.С.
  6 W
10 +1 -940  -9.0  9.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Купцов Е.А.
Киселев А.В.
  4 E
4 +2 -480  2.0  -2.0 
Шкурат С.А.
Малашенко А.В.
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
  3NT E
5 +3 -490  2.0  -2.0 
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
  3NT W
2 +3 -490  2.0  -2.0 
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
Гаазе О.В.
Гаазе М.В.
  5 E
6 = -450  3.0  -3.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Тюхлов И.В.
Рыбников А.Ю.
  6 W
10 = -920  -9.0  9.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Гайдаров М.Р.
Хакимов А.Р.
  3NT W
2 +3 -490  2.0  -2.0 
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
Корнилов П.А.
Федотова Н.П.
  4 E
Q +1 -450  3.0  -3.0 
Гладченко А.В.
Келина М.А.
Шатров А.Н.
Зуев М.Ю.
  6 W
10 +1 -940  -9.0  9.0 
Хлызов Е.О.
Хлызова Е.С.
Стефанова А.В.
Никитина А.В.
  3NT W
9 +3 -490  2.0  -2.0