Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BUTLER тура  2
     DLR: S   VUL: None
  9 
  AQJ1032 
  953 
  J84 
 1064311 KJ875
 94 6
 87 AQ62
 K6532 A109
  AQ2 
  K875 
  KJ104 
  Q7 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 5 10 9 5 E 3 8 3 4 8
S 9 5 10 9 5 W 3 8 3 4 8
minimax = 4* E, +300
BOARD: 11 DLR: S VUL: None dtm = 320 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
  5 S
6 -1 -50  -9.0  9.0 
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
Купцов Е.А.
Киселев А.В.
  4 S
8 =    +420 3.0  -3.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
  4 xE
5 -2    +300 -1.0  1.0 
Рыбников А.Ю.
Тюхлов И.В.
Корнилов П.А.
Федотова Н.П.
  4 S
8 =    +420 3.0  -3.0 
Яковлева М..
Павлушко О.В.
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
  5 xW
5 -3    +500 5.0  -5.0 
Черница Б.В.
Порай-Кошиц А.Е.
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
  4 xE
K -2    +300 -1.0  1.0 
Хлызов Е.О.
Хлызова Е.С.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
  5 xS
10 -1 -100  -9.0  9.0 
Шкурат С.А.
Малашенко А.В.
Зуев М.Ю.
Шатров А.Н.
  5 S
7 -1 -50  -9.0  9.0 
Гладченко А.В.
Келина М.А.
Азарьева Е.Е.
Сербин А.Я.
  4 S
6 =    +420 3.0  -3.0 
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
  4 N
7 =    +420 3.0  -3.0 
Гайдаров М.Р.
Хакимов А.Р.
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
  4 N
7 =    +420 3.0  -3.0 
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
  5 N
K -1 -50  -9.0  9.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Гаазе М.В.
Гаазе О.В.
  4 xE
2 -2    +300 -1.0  1.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Шигаев Д.А.
Харламов В.С.
  4 N
A =    +420 3.0  -3.0