Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  3
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BUTLER тура  3
     DLR: E   VUL: Both
  64 
  A1076 
  J854 
  QJ3 
 9526 AKQJ832
 942 KQ85
 K1032 7
 AK104 5
  107 
  J3 
  AQ96 
  98762 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 2 4 6 6 E 10 11 9 7 7
S 2 2 3 6 6 W 10 11 9 7 7
minimax = 4 E, -650
BOARD: 26 DLR: E VUL: Both dtm = -650 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
  4 E
J +1 -650  0.0  0.0 
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
Купцов Е.А.
Киселев А.В.
  4 W
5 = -620  1.0  -1.0 
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
Гладченко А.В.
Келина М.А.
  4 W
Q = -620  1.0  -1.0 
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
Тюхлов И.В.
Рыбников А.Ю.
  4 E
5 +1 -650  0.0  0.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
  4 E
8 +1 -650  0.0  0.0 
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
Федотова Н.П.
Корнилов П.А.
  4 E
J +1 -650  0.0  0.0 
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
  4 E
J +2 -680  -1.0  1.0 
Малашенко А.В.
Шкурат С.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М..
  4 E
9 +1 -650  0.0  0.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Хакимов А.Р.
Гайдаров М.Р.
  4 E
J +1 -650  0.0  0.0 
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
Харламов В.С.
Шигаев Д.А.
  4 E
J +1 -650  0.0  0.0 
Шатров А.Н.
Зуев М.Ю.
Друц В.М.
Галактионов Д.А.
  5 E
8 +1 -680  -1.0  1.0 
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
Хлызов Е.О.
Хлызова Е.С.
  4 E
J +1 -650  0.0  0.0 
Сербин А.Я.
Азарьева Е.Е.
Гаазе М.В.
Гаазе О.В.
  4 E
J +1 -650  0.0  0.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
  4 E
J +1 -650  0.0  0.0