Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  3
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BUTLER тура  3
     DLR: E   VUL: None
  KQ43 
  J983 
  983 
  K7 
 9530 AJ10872
 K1054 AQ6
 107 4
 AJ652 983
  6 
  72 
  AKQJ652 
  Q104 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 3 4 9 4 E 5 9 9 4 9
S 8 3 4 9 4 W 5 10 9 4 9
minimax = 4NT* S, -300
BOARD: 30 DLR: E VUL: None dtm = -20 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
  4 xE
A -2    +300 8.0  -8.0 
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
Купцов Е.А.
Киселев А.В.
  3NT N
A -1 -50  -1.0  1.0 
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
Гладченко А.В.
Келина М.А.
  4NT S
A -2 -100  -2.0  2.0 
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
Тюхлов И.В.
Рыбников А.Ю.
  4 xE
A -1    +100 3.0  -3.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
  3NT N
A -1 -50  -1.0  1.0 
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
Федотова Н.П.
Корнилов П.А.
  4 E
A -1      +50 2.0  -2.0 
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
  3NT N
3 =    +400 9.0  -9.0 
Малашенко А.В.
Шкурат С.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М..
  3NT N
10 -1 -50  -1.0  1.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Хакимов А.Р.
Гайдаров М.Р.
  3 xW
2 = -530  -11.0  11.0 
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
Харламов В.С.
Шигаев Д.А.
  3NT xN
A -1 -100  -2.0  2.0 
Шатров А.Н.
Зуев М.Ю.
Друц В.М.
Галактионов Д.А.
  4 S
9 -1 -50  -1.0  1.0 
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
Хлызов Е.О.
Хлызова Е.С.
  3NT N
J -1 -50  -1.0  1.0 
Сербин А.Я.
Азарьева Е.Е.
Гаазе М.В.
Гаазе О.В.
  4NT N
J -2 -100  -2.0  2.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
  3 S
5 =    +110 4.0  -4.0