Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  4
31 32 1 2 3 4 5 6 7 8
BUTLER тура  4
     DLR: S   VUL: NS
  K105 
  AK10987 
  2 
  AJ5 
 J98731 A2
 43 QJ5
 A983 J104
 K42 Q9876
  Q643 
  62 
  KQ765 
  103 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 8 9 7 6 E 5 5 4 5 7
S 7 8 9 7 6 W 5 5 4 5 7
minimax = 2 N, +140
BOARD: 31 DLR: S VUL: NS dtm = 10 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
  3 N
J =    +140 4.0  -4.0 
Рыбников А.Ю.
Тюхлов И.В.
Киселев А.В.
Купцов Е.А.
  1NT N
7 =      +90 2.0  -2.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Гладченко А.В.
Келина М.А.
  2 N
4 =    +110 3.0  -3.0 
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
Федотова Н.П.
Корнилов П.А.
  4 N
2 -1 -100  -3.0  3.0 
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
Харламов В.С.
Шигаев Д.А.
  4 N
J -2 -200  -5.0  5.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
  3 N
7 =    +140 4.0  -4.0 
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
  4 N
6 -1 -100  -3.0  3.0 
Яковлева М..
Павлушко О.В.
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
  4 N
J -1 -100  -3.0  3.0 
Шкурат С.А.
Малашенко А.В.
Азарьева Е.Е.
Сербин А.Я.
  4 N
J -1 -100  -3.0  3.0 
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
Зинковский Н.Ю.
Миронова А.Е.
  2 N
3 +1    +140 4.0  -4.0 
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
Гаазе М.В.
Гаазе О.В.
  4 N
7 -1 -100  -3.0  3.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Друц В.М.
Галактионов Д.А.
  4 N
10 -1 -100  -3.0  3.0 
Шатров А.Н.
Зуев М.Ю.
Лудинов А.А.
Хакимов А.Р.
  3 N
4 =    +140 4.0  -4.0 
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
Хлызова Е.С.
Хлызов Е.О.
  3 N
6 =    +140 4.0  -4.0