Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  6
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BUTLER тура  6
     DLR: S   VUL: EW
  AKQ 
  83 
  983 
  A8632 
 10619 8532
 J105 AQ6
 Q62 K1074
 KQJ104 97
  J974 
  K9742 
  AJ5 
  5 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 9 9 7 7 E 6 4 4 5 6
S 7 9 9 7 7 W 6 4 4 5 6
minimax = 1 S, +140
BOARD: 19 DLR: S VUL: EW dtm = 80 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
Павлушко О.В.
Яковлева М..
  2 S
K =    +110 1.0  -1.0 
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
Тюхлов И.В.
Рыбников А.Ю.
  2 S
K +1    +140 2.0  -2.0 
Киселев А.В.
Купцов Е.А.
Азарьева Е.Е.
Сербин А.Я.
  2 S
K =    +110 1.0  -1.0 
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
  2 N
6 +1    +140 2.0  -2.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Зинковский Н.Ю.
Миронова А.Е.
  2 xxN
8 -1 -200  -7.0  7.0 
Шкурат С.А.
Малашенко А.В.
Корнилов П.А.
Федотова Н.П.
  2 N
9 =    +110 1.0  -1.0 
Харламов В.С.
Шигаев Д.А.
Гладченко А.В.
Келина М.А.
  2 xxN
6 -1 -200  -7.0  7.0 
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
Семисошенко М.М.
Кулик И.В.
  3NT N
9 -3 -150  -6.0  6.0 
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
  2 S
K =    +110 1.0  -1.0 
Друц В.М.
Галактионов Д.А.
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
  2 N
6 +1    +140 2.0  -2.0 
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
Лудинов А.А.
Хакимов А.Р.
  1NT N
4 =      +90 0.0  0.0 
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
  2 S
K -1 -50  -4.0  4.0 
Шатров А.Н.
Зуев М.Ю.
Гаазе О.В.
Гаазе М.В.
  2 N
9 =    +110 1.0  -1.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Хлызова Е.С.
Хлызов Е.О.
  1NT N
5 =      +90 0.0  0.0