Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  7
29 30 31 32 1 2 3 4 5 6
BUTLER тура  7
     DLR: N   VUL: Both
  AQ 
  J1075432 
  3 
  872 
 97529 J1043
 986 AKQ
 Q975 62
 QJ4 AK96
  K862 
  -- 
  AKJ1084 
  1053 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 7 7 8 5 E 8 6 4 5 5
S 5 7 7 8 5 W 8 6 4 5 5
minimax = 2NT E, -120
BOARD: 29 DLR: N VUL: Both dtm = -80 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Киселев А.В.
Купцов Е.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М..
  2NT E
A = -120  -1.0  1.0 
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
Сно Е.С.
Иванов А.В.
  2NT E
A = -120  -1.0  1.0 
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
Зуев М.Ю.
Шатров А.Н.
  2 N
2 =      +90 5.0  -5.0 
Хлызов Е.О.
Хлызова Е.С.
Тюхлов И.В.
Рыбников А.Ю.
  1 S
Q -2 -200  -3.0  3.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
  2 N
A =      +90 5.0  -5.0 
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
Федотова Н.П.
Корнилов П.А.
  3 xS
5 -3 -800  -12.0  12.0 
Гладченко А.В.
Келина М.А.
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
  3 xN
A -2 -500  -9.0  9.0 
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
  3 S
Q -1 -100  -1.0  1.0 
Зинковский Н.Ю.
Миронова А.Е.
Гаазе М.В.
Гаазе О.В.
  2NT E
A = -120  -1.0  1.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Малашенко А.В.
Шкурат С.А.
  2NT E
J -3    +300 9.0  -9.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
  2 N
K =      +90 5.0  -5.0 
Друц В.М.
Галактионов Д.А.
Шигаев Д.А.
Харламов В.С.
  2NT E
K = -120  -1.0  1.0 
Азарьева Е.Е.
Сербин А.Я.
Лудинов А.А.
Хакимов А.Р.
  4 W
7 -4    +400 10.0  -10.0 
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
  3 xN
Q -2 -500  -9.0  9.0