Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BUTLER тура  8
     DLR: S   VUL: Both
  AKQ2 
  76 
  AQ2 
  J952 
 J10 7 8543
 985 KJ4
 J1096 873
 10843 Q76
  976 
  AQ1032 
  K54 
  AK 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 13 13 13 12 12 E 0 0 0 1 1
S 13 13 13 12 12 W 0 0 0 1 1
minimax = 7NT N, +2220
BOARD: 7 DLR: S VUL: Both dtm = 1380 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Киселев А.В.
Купцов Е.А.
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
  6NT S
J +1  +1470 3.0  -3.0 
Рыбников А.Ю.
Тюхлов И.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
  6NT S
J +1  +1470 3.0  -3.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М..
  6NT S
J +1  +1470 3.0  -3.0 
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
Корнилов П.А.
Федотова Н.П.
  6NT S
J +1  +1470 3.0  -3.0 
Гладченко А.В.
Келина М.А.
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
  3NT S
J +4    +720 -12.0  12.0 
Сербин А.Я.
Азарьева Е.Е.
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
  6NT N
7 +1  +1470 3.0  -3.0 
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
Зуев М.Ю.
Шатров А.Н.
  6NT S
J +1  +1470 3.0  -3.0 
Хлызов Е.О.
Хлызова Е.С.
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
  3NT S
J +4    +720 -12.0  12.0 
Зинковский Н.Ю.
Миронова А.Е.
Шигаев Д.А.
Харламов В.С.
  3NT S
2 +4    +720 -12.0  12.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Малашенко А.В.
Шкурат С.А.
  6NT S
2 +1  +1470 3.0  -3.0 
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
  6NT N
6 +1  +1470 3.0  -3.0 
Друц В.М.
Галактионов Д.А.
Нестеров С.В.
Столбовский С.В.
  6NT S
J +1  +1470 3.0  -3.0 
Лудинов А.А.
Хакимов А.Р.
Гаазе М.В.
Гаазе О.В.
  6NT N
J -1 -100  -16.0  16.0 
Бородич Е.В.
Бородич Ю.В.
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
  6NT S
J +1  +1470 3.0  -3.0