Рождество в Санкт-Петербурге
Командный турнир
Санкт-Петербург, отель "Индиго", 5 - 6 января 2018 г.


ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ Результаты тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 BUTLER
Протоколы тура: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Scores of round  9
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BUTLER тура  9
     DLR: N   VUL: None
  7654 
  J2 
  A7652 
  A8 
 AQ3217 J108
 8643 K105
 10 KJ93
 J962 1075
  K9 
  AQ97 
  Q84 
  KQ43 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 8 8 9 8 E 5 5 5 4 5
S 8 8 8 9 8 W 5 5 5 4 5
minimax = 1NT S, +120
BOARD: 17 DLR: N VUL: None dtm = 80 IMPs
NS EW CONT OL +/- SCORE NS EW
Киселев А.В.
Купцов Е.А.
Коган В.В.
Натансон Я.Г.
  3NT S
3 -1 -50  -4.0  4.0 
Тюхлов И.В.
Рыбников А.Ю.
Сно Е.С.
Иванов А.В.
  3NT S
6 =    +400 8.0  -8.0 
Алимбеков Ф.А.
Девриш Э.А.
Гладченко А.В.
Келина М.А.
  3NT S
2 =    +400 8.0  -8.0 
Никитина А.В.
Стефанова А.В.
Федотова Н.П.
Корнилов П.А.
  3NT S
2 -2 -100  -5.0  5.0 
Яковлева М..
Павлушко О.В.
Зуев М.Ю.
Шатров А.Н.
  3NT S
5 -2 -100  -5.0  5.0 
Хлызов Е.О.
Хлызова Е.С.
Гусев В.А.
Хоничева Е.Ю.
  3NT S
2 -2 -100  -5.0  5.0 
Карликов П.Д.
Миронов А.С.
Зинковский Н.Ю.
Миронова А.Е.
  3NT S
6 =    +400 8.0  -8.0 
Шкурат С.А.
Малашенко А.В.
Азарьева Е.Е.
Сербин А.Я.
  3NT N
3 -1 -50  -4.0  4.0 
Данилевский А.В.
Рогов Д.Н.
Харламов В.С.
Шигаев Д.А.
  3NT S
2 =    +400 8.0  -8.0 
Кулик И.В.
Семисошенко М.М.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
  2NT S
2 =    +120 1.0  -1.0 
Порай-Кошиц А.Е.
Черница Б.В.
Галактионова О.Б.
Зенкевич С.С.
  3NT S
2 -1 -50  -4.0  4.0 
Столбовский С.В.
Нестеров С.В.
Орлова Я.В.
Топровер М.В.
  3NT S
2 +1    +430 8.0  -8.0 
Гаазе М.В.
Гаазе О.В.
Лудинов А.А.
Хакимов А.Р.
  3NT S
10 -2 -100  -5.0  5.0 
Шалыбков Д.А.
Антонов И.Г.
Бородич Ю.В.
Бородич Е.В.
  3NT S
2 -1 -50  -4.0  4.0